Page of 410

 

dmjia lxofmohjbzllfyfqcl.urtiedereen kent hem wel, de eindeloze aap die oneindig
 lang in het wilde weg zit te tikken op een onverwoestbaar toetsenbord om al doe
nde ooit, ergens, eens, van de eerste letter tot de laatste punt, foutloos een f
avoriet literaire meesterwerk te weerschrijven, als een mechanische en willozeda
t is dan gelijk wel ook het grote verschilpierre menard.  die deed dat, zoals je
 weet, met de don quichot. nou ja, om precies te zijn met het negende en achtend
ertigste hoofdstuk van het eerste deel, we zeiden het al in gonzo circus . maar 
in tegenstelling tot menard heeft onze aap aan tijd geen gebrek, dus die kan ze 
allemaal doen. daarom kwam naast veel ander fraais daar ook nog eens dit nieuwe 
hoofd stuk bovenop, tot op de komma nauwkeurig, nog voor het goed en wel geschre
ven was. ik had het enkel maar te kopiren.die willoze, onvermoeibare en onverwoe
stbare aap, of een vergelijkbaar procd dat random en zonder noemenswaardige inpu
tje hoeft enkel maar op on te drukkenoutput genereert die voor ons ibetekenisi h
eeft, was als idee al bij de oude grieken bekend. maar waarschijnlijk is het al 
zo net oud als ons schrijven en archiveren, activiteiten waarmee wij betekenis m
isschien niet zozeer genereren als wel irepresentereni, in de vorm van rijen die
 een opeenvolging zijn van symbolen gekozen uit een relatief kleine, eindige ver
zameling. in het geval van tekst is dat bijvoorbeeld het alfabet, de spatie en e
en handjevol leestekens. je kunt er dan verder nog bij stoppen wat je maar wilt,
 cijfers bijvoorbeeld, of andere nuttige symbolen zoals die ook op het toetsenbo
rd van je computer te vinden zijn. de  bijvoorbeeld, haha, of de . het spreekt n
iet helemaal vanzelf, maar dat zon eindeloze aap of vergelijkbaar apparaat dan i
nderdaad in de loop der tijden elke tekst die je nu al kent of die je je op zijn
 minst voor zou kunnen stellen, maar bovendien elke tekst waar je zelf in de loo
p ook van meerdere levens nooit nog niet aan gedacht zou hebben, daar kun je van
 op aan. daarvoor zijn er gedegen wiskundige argumenten, dat kun je bewijzen.maa
r word je er ook wijzer vanneen, wijzer zul je niet worden. in ieder geval niet 
in de zin dat je al meelezend met wat de aap je zo al uvoortiktu een rele kans l
oopt iets zinvols te ontwaren. nooit van je levensdagen, hoeveel dat er ook zijn
 mogen. op een enkel lidwoordje of zo na, hier en daar, kan de wachttijd voor ee
n kort rijtje woorden, begrijpelijk in een taal die jij beheerst, oplopen tot ve
le, vele malen de huidige schattingen in mensentijd van de levensduur van ons un
iversum. want de getallen die zich uermee moeienu zijn astronomisch.je kunt daar
in dolen en dwalen als tussen de ontelbare sterren die buiten, weg van de gloed 
van onze steden, in het diepverre van de sterrenhemel blikkeren. de bekendste va
n zulke zwerftochten zijn waarschijnlijk die door de bibliotheek van babel, in h
et verhaal van jorge luis borges uit . borges babel bibliotheek is een interessa
nte combinatorische variant op de eindeloos blind tikkende aap, met net zulk een
 lange geschiedenis. omdat het aantal tekens dat wij voor ons schrift gebruiken 
heel klein is, en een boek niet meer dan een eindige vtdxdngrhse pwjoxnbaterhydo

 

<< < Random Page > >>

 


Book Location: bqkjubr415c53wwe4cy7ih6qkyelxzfydioa2jcs8e...-w2-s5-v18

Single Page | Anglishize | Bookmarkable | Download | Home